menu
«
»
Kultura

Kultura a zážitky

Moderní lázeňské město Poděbrady nabízí svým návštěvníkům nejen léčebný pobyt, ale i bohatý kulturní a společenský život. Lázně specializované na léčení nemocí srdce a oběhové ústrojí v současnosti nabízejí také široké veřejnosti speciální léčebné a relaxační programy v moderních balneoprovozech, wellnescentrech a bazénech. Pro příhodné klimatické podmínky a zdravé životní prostředí jsou Poděbrady ideálním místem zejména pro turistiku a rekreaci. Originální a nezaměnitelné kouzlo dodává tomuto městu řada historických památek a pamětihodností, ale i mnoho zajímavých objektů moderní architektury. V rozlehlých lázeňských parcích s četnými uměleckými plastikami se každoročně koná vedle kolonádních koncertů několik festivalů a celonárodních kulturních a sportovních akcí. Kromě Kolonády je kulturní a společenský život soustředěn i do kina a divadla Na Kovárně v zámeckém podhradí. Pro milovníky historie je v bývalé zámecké kapli otevřen Památník krále Jiřího a bohaté muzejní sbírky Polabského muzea jsou soustředěny jednak do budovy nejstarší poděbradské školy a středověkého špitálu v sousedství kostela Povýšení Sv. Kříže, jednak do známého polabského skanzenu v Přerově nad Labem. Město i jeho nejbližší rovinaté okolí je protkáno hustou sítí cyklostezek, doplněných informačními panely. Ze sportovišť je nejvíce vyhledávané koupaliště Jezero, kde lze provozovat téměř všechny vodní sporty. Poděbrady mají i svůj golf, tenis, jízdárnu, několik stadionů a sportovních hřišť. Atraktivní jsou rovněž výlety lodí po Labi, či turistickým vláčkem po širším okolí.

Kulturních akcí, koncertů a festivalů je zde každoročně nepřeberné množství, včetně mezinárodních. Podívejte se proto na jejich program. Určitě si vyberete z bohaté nabídky. A na každou z akcí je pro vás naše Apartmá k dispozici.


Kultura a zážitky Kultura a zážitky Kultura a zážitky Kultura a zážitky Kultura a zážitky Kultura a zážitky

Zámek Poděbrady

V Památníku krále Jiřího z Poděbrad jsou prezentovány nově dějinné události související s českým králem Jiřím z Poděbrad, jeho mírovými snahami a životem ve středověku na Poděbradsku.
K nejzajímavějším dokumentům patří dokumenty z roku 1464 - text návrhu Mírové unie evropských panovníků, mírová smlouva krále Jiřího s francouzským králem Ludvíkem XI. a Deník panoše Jaroslava, jeden z prvních českých cestopisů.
V tzv. rodné síni krále Jiřího, která navazuje na bývalou kapli, je stálá výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi, tvůrci pomníku krále Jiřího na poděbradském náměstí.


Muzea Filmových Legend

Naproti hlavní bráně do zámku na Jiřího náměstí můžete navštívit i Muzeum filmových legend.


Prohlídka poděbradských skláren

Exkurze je ojedinělým zážitkem pro všechny generace. Umožní vám odhalit tajemství vzniku křehké krásy skla.
Shlédnete kompletní výrobní postup lisovaného a foukaného skla. Budete svědkem, jak krásné dekory můžou v rukou zručných brusičů vzniknout. Více informací najdete zde.


Hrabalova stezka - od Sněženek k Postřižinám

V Kersku, kde se odehrávaly Slavnosti sněženek a podstatná část spisovatelova života. Můžete si udělat krátkou procházku Kerskem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád.
A zastavit se i u Svatojosefovského pramene s lahodnou minerální vodou který se přímo v Kersku nachází.

Hrabalova stezka je asi patnácti kilometrový výlet začíná u restaurace Hájenka, kde si i dnes můžete dát kance se šípkovou nebo se zelím. Mezi místy spojenými se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala naleznete mnoho zákoutí z filmu Slavnosti sněženek. Kousek od Hájenky leží Lesní ateliér u Kubů. Kde se pořádají výstavy předních českých výtvarníků, fotografů a jiných umělců.


ZOO Chleby

Zoologická zahrada je jedna z nejmenších českých zoologických zahrad. Chová ohrožené druhy zvířat a je oblíbená díky možnosti těsného kontaktu návštěvníků se zvířaty. Více informací najdete zde.


Botanicus Ostrá

Od května do září se můžete každý den (kromě pondělí), v poklidné atmosféře centra Botanicus v Ostré, seznámit s jednotlivými řemesly a dopřát si klidu rozsáhlých bylinných zahradách.


Polabský Skanzen Přerov nad Labem

Celý přerovský skanzen je jednou velkou národopisnou expozicí, předvádějící v celé šíři všední i sváteční život polabských venkovanů od konce 18. do poloviny 20. století, do doby, kdy v důsledku kolektivizace zmizel tradiční způsob venkovského života. Ve všech chalupách jsou světnice zařízeny tak, aby zachytily proměny obytných interiérů v různých dobách od konce 18. až do poloviny 20. století.
V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly.


Zámek Loučeň

Romantický zámek s rozlehlým parkem, labyrintem a celou řadou dalších zajímavostí. Expozice české větve rodiny Thun-Taxis a života na zámku na přelomu 19. a 20. století.


© 2023 Lacron s.r.o., Všechna práva vyhrazena.